Tove Martinsson leg. Psykolog

Välkommen till

Psykolog Tove Martinsson

|Psykolog Göteborg

Individuell psykoterapi och parterapi i Göteborg

I samtalsterapi jobbar jag som psykolog tillsammans med dig/er för att nå fördjupad förståelse och kunskap för reaktioner och beteenden utifrån det inre livet, våra känslor och tankar. I psykoterapi utforskas känslor, tankar, tolkningar, önskningar och målsättningar i relation till andra människor och omständigheter i livet.


Jag jobbar med integrerad psykologisk behandling. Detta innebär att metoden inte är bestämd i förväg, utan anpassas efter ditt/era behov. Jag jobbar med Kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykodynamisk terapi (PDT) tillsammans med Existentiellt perspektiv. Dessa inriktningar kan behövas vid olika tillfällen i livet och vid olika frågeställningar. 


I parterapi jobbar jag främst enligt metoden Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT). Mer om parterapi...

I samtalsterapin skapar vi ett gemensamt utrymme för att med tillit och trygghet tala om det som känns meningsfullt, värdefullt och svårt. Samtalet är en hjälp för att hitta ett sätt att komma vidare utifrån de möjligheter och förutsättningar som finns i ditt/ert liv.


Längden på kontakten kan variera från ett konsultativt samtal, till längre kontakter. Terapin kan vara på mottagningen eller via videosamtal. Jag erbjuder besökstider både dagtid och kvällstid. Det går att boka besök direkt i min webbtidbok.

Jag har min verksamhet på en privat psykologmottagning i Göteborg som heter Psykologmottagningen Kastellgatan. Mottagningen ligger på Kastellgatan 24 i Göteborg, nära Linnéplatsen. Hitta hit...

Välkommen!

psykolog Göteborg - kvinnlig psykolog Tove Martinsson

Om mig

Psykolog Göteborg | Psykolog Tove Martinsson

Arbetserfarenhet

Jag är legitimerad psykolog sedan 2014. Jag har bred erfarenhet av psykologisk behandling både inom offentlig och privat verksamhet i Göteborg. Jag har lång erfarenhet av att jobba inom psykiatrin och har där bland annat arbetat med neuropsykiatri, missbruksproblematik samt psykossjukdom. 


Sedan 2019 har jag arbetat som psykolog på privat psykologmottagning i Göteborg med individuell psykoterapi samt parterapi.  I mitt terapeutiska arbete förhåller jag mig flexibelt till terapiinriktning. Jag och anpassar mitt arbetssätt efter vad som lämpar sig bäst för klienten/paret. Tillsammans med klienten/paret görs en individuell planering för ett arbetssätt som är anpassat till klienten/parets specifika behov.

Utbildning

Jag gick min grundutbildning till psykolog Göteborgs Universitet och läste då både kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Jag har även valt att vidareutbilda mig inom existentiell terapi samt att fördjupa mig inom parterapi med metoden Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT).


Jag håller på med min vidareutbildning till specialistpsykolog inom Psykologisk behandling för vuxna. Inom ramen för denna utbildning ingår att läsa fördjupande kurser.

Kurser som ingår i min vidareutbildning till specialistpsykolog: 

Existentiell terapi. Existentiell terapi tar upp teman så som existentiella dilemman med livskriser, livets ändlighet, insikt om åldrande, frihet, ansvar, skuld, välja och välja bort, möjligheter/begränsningar i livet, och hur motsägelsefullt livet kan te sig. Att hamna i en livskris kan upplevas kaotiskt. Ofta är det i tider av kris som människor kan bli medvetna om ovissheten i livet och ofta kan då existentiella frågeställningar träda fram.


Hälsopsykologi. Kurs som bland annat handlar om sambandet psyke/soma. Kursen hanterar även hälsoångest, hur utmattning/stress kan ge påverkan på kognition, samband mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet, och psykisk hälsa i förhållande till åldrande.


Neuropsykologi. Kurser som främst har behandlat de neuropsykologiska diagnoserna ADHD och autism. Kurserna var främst inriktade mot utredning av dessa frågeställningar, och ger en fördjupad förståelse för individer som lever med någon av dessa diagnoser.


Missbrukspsykologi. Kurs som hanterade funktionen av missbruk, och behandling av personer med missbruk/beroende.


Jag jobbar kontinuerligt med att utveckla mitt arbete som psykolog genom handledning och vidareutbildning.


Läs mer om vad det innebär att vara legitimerad psykolog och specialistpsykolog.

Jag är medlem i Psykologförbundet och i Psykologföretagarna

psykologförbundet

Varför är det viktigt att psykologen är legitimerad?

KBT Existentiell psykodynamisk Böcker

PTP-tjänstgöring görs under ett års tid på heltid och är en anställning inom offentlig eller privat verksamhet. Under denna tid kallas psykologen för PTP-psykolog. PTP-psykologen arbetar under eget yrkesansvar och har under detta år kontinuerlig handledning av erfaren psykolog. Syftet är att få övning i det som psykologen har lärt sig under grundutbildningen.


När PTP:n är fullgjord skickas en ansökan till Socialstyrelsen för att få legitimation som psykolog som utfärdas av Socialstyrelsen.


Det är enbart legitimerade psykologer och PTP-psykologer som får kalla sig psykologer inom Hälso- och sjukvården.

psykologi skrivmaskin

-om psykologens olika titlar och legitimation

Undrar du kring vad som skiljer titlarna på yrkerverksamma personer som bedriver samtalsbehandlingar? Det kan vara svårt att veta vilken kompetens som olika personer har.  Här kommer en förklaring på titlar som psykologen kan ha. 


För att bli psykolog går man först en 5-årig universitetsutbildning. Detta är en bred grundutbildning som inkluderar många olika kurser som exempelvis psykoterapi (en eller flera psykoterapiinriktningar), utvecklingspsykologi, sociologi, personlighetspsykologi, kognitiv psykologi, biologisk psykologi, etik och juridik, familjeperspektiv, arbets-och organisationspsykologi mm. I psykologutbildningen ingår även en praktikperiod och ett examensarbete.  När man har gått sin grundutbildning och har tagit psykologexamen, är psykologen behörig att söka Praktisk Tjänstgöring för Psykologer (PTP).

Leg. psykolog kan välja att läsa vidareutbildning. En slags vidareutbildning är att läsa till Specialistpsykolog. Specialistutbildningen för psykologer är ett sätt att fördjupa sin kompetens inom ett smalare område, exempelvis kan man bli specialistpsykolog inom Psykologisk behandling/Psykoterapi, Neuropsykologi eller Arbets- och organisationspsykologi.


En annan vidareutbildning för psykologer är att utbilda sig till psykoterapeut. Psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Även andra yrkesgrupper kan läsa vidare till psykoterapeut. När utbildningen till psykoterapeut är klar, skickas en ansökan till Socialstyrelsen för att legitimation ska utfärdas.


För dig som söker samtalskontakt är det viktigt att tänka på om den yrkesverksamma är legitimerad. En legitimation innebär att den yrkesverksamma har genomgått en akademisk vetenskaplig utbildning som grund för sitt yrkesutövande. Legitimationen är ett sätt att säkerställa kompetens och är till för att värna om patientens säkerhet. Legitimationen innebär även en skyldighet att föra journal, vilket är en viktig del av patientsäkerhet. Du kan läsa mer här om vilka yrken som är legitimerade.


Om du vill veta mer om psykologens titlar, kan du även gå in på Psykologförbundets sida för yrkestitlar.